NAKAYAMA
 
HongKong  
 

Rm.1515,15/F.,Nan Fung Ctr.,264-298

 
 

Castle Peak Rd.,Tsuen Wan,N.T.,H.K.

 
 

Yamaura Hideyuki Mr. (C.O.O.Chlef Opearting Officer)

 
 

TEL : (852)2411-3928

 
  FAX : (852)2412-3372  
 

Email: nakayama@netvigator.com

 
   

China

 
 

Long xin south road NO.38 longtian village, kengzi near Shen-shi highway.

 
 

Xia ZhiWei (General Manager) Zhang YangGu (Sales department minister)

 
 

TEL : (86)755-84112502 84112331 84112690 84112097

 
 

FAX : (86)755-84111505

 
  Email: sznp@sznp.com